Lavabo Cotto Treo Tường Chính hãng, Giá cả cạnh tranh