Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5038 + EH151V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5038 + EH151V

- KT :550 x 600 x 135 mm (LF5038)

- KT :540 x 580 x 640 mm (EH151V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

5,450,060₫7,078,000₫