Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5306 + EH180V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5306 + EH180V

- KT :525 x 800 x 200 mm (LF5306)

- KT :340 x 760 x 600 mm (EH180V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

5,698,770₫7,401,000₫