Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5314 + EH200V

Lavabo + Tủ Treo Caesar LF5314 + EH200V

- KT :570 x 1000 x 205 mm (LF5314)

- KT :390 x 940 x 600 mm (EH200V)

- Màu sắc :Màu trắng (PW)

10,174,780₫13,214,000₫